Ge en gåva till Låt lägerelden brinna! 


Betalning


SEK
Valfritt belopp (minst 100 SEK)
Grunduppgifter


ÅÅÅÅMMDD-NNNN

Frivilliga uppgifter


Det är viktigt för oss att ha korrekt information om personer/organisationer som ger oss gåvor. Person- och organisationsnummer hjälper oss att registrera gåvor på ett korrekt och säkert sätt. Vi hanterar personuppgifter strikt enligt Personuppgiftslagen (PuL). Om du ändå inte vill ange ditt person- eller organisationsnummer kan du skänka gåvan anonymt.

Adress

Adress

Insamlingskonto

Följ oss